Papírová lodička a parník

10.05.2014 23:12

Lodička

Obdélník papíru přeložíme na polovinu, na hraně označíme polovinu a přeložíme k ní oba rohy.

Přehneme dolejší okraje a jejich přečnívající rohy založíme na druhou stranu. Vznikne nám čepice.

návod na stavbu lodičky z papíru

Tu roztahujeme prsty a skládáme tak, až dostaneme čtverec. Jeho spodní rohy přehneme podle čárkovaného označení každý na jednu stranu, aby vznikl trojúhelník.

Máme další malou čepici – tentokrát bez manžet – a když ji znovu roztáhneme (dva krajní rohy uchopíme a roztahujeme je od sebe), lodička může vyplout.

 

 

 

Parník

Přeložením vyznačíme na čtverci papíru obě úhlopříčky a všechny rohy přehneme do středu.

Potom otočíme na druhou stranu a opět všechny rohy zpřehýbáme  do středu čtverce.

Stejný úkon opakujeme potřetí – otočíme spodní stranou nahoru a zpřehýbáme rohy.

návod na stavbu parníku z papíru

Otočíme spodní stranou nahoru.

Komíny parníku vytvoříme na dvou protilehlých rozích tak, že jejich volné části od středu čtverce zvedáme a zároveň roztahujeme otvor komínů (podle předlohy).

Vznikne nám tak devátý obrazec, který přeložíme na polovinu, aby oba komíny byly vedle sebe.

Nakonec vytáhneme příď a záď parníku.