Flugboote aus Nussschalen

26.12.2012 23:28

 

Der tschechische orig.Text:

Je velmi důležité, aby si svou lodičku každý zhotovil sám. Při věštbě můžeme položit jakoukoliv otázku týkající se lásky, rodiny, práce, úspěchů, majetku atd...
Smí se položit jen jedna jasně formulovaná otázka a to v okamžiku, kdy budete v lodičce zapalovat svíčku a spouštět ji na vodu.
A co všechno mohou lodičky prozradit ?

 

- zůstala u břehu – v příštím roce žádné změny, vše zůstane při starém
- potopila se - jakákoliv snaha zlepšit svou situaci bude marná
- při plavbě se dotýká jiné lodičky – láska a přátelství
- utvoří kruh s ostatními -  vzájemná úcta, přátelství a tolerance
- ocitne se uprostřed ostatních – potřeba ochrany a pomoci
- ocitne se mimo kruh - majitel v nadcházejícím roce rodinu opustí
- točí se v kruhu – nerozhodnost, nevíte co od života chcete
- svíčka zhasne – neupřímnost, komplikovaný citový vztah
- dopluje sama k druhému břehu - získáte, po čem toužíte

 

Die deutsche Übersetzung:

Es ist sehr wichtig, dass jeder sein Boot sebst macht. Während der Prophezeiung kann man jede Frage über Liebe, Familie, Arbeit, Erfolg, Reichtum, etc. stellen.
Man darf nur eine einzige Frage stellen, wenn du die Kerze in dem Boot anzündest und lässt das auf dem Wasser fahren.
Und was kann das Boot sagen?

 

Blieb bei dem Ufer - im nächsten Jahr keine Veränderungen, alles bleibt in der alten
Sinkt jetzt - jede Anstrengung, um ihre Situation zu verbessern wird vergeblich sein
Beim Berühren andere Bootsfahrt - Liebe und Freundschaft

Es macht einen Kreis mit dem anderen - die harmonische Koexistenz, gegenseitiger Respekt, Freundschaft und Toleranz

Es findet sich in der Mitte der anderen - der Besitzer des Boots braucht Schutz und Hilfe, er ist anfällig und empfindlich

Es findet sich außerhalb des Ringes - im kommenden Jahr verlässt der Bootbesitzer die Familie 

Es dreht sich im Kreis - Unentschlossenheit, er weißt nicht, was er vom Leben will.

• Die unbeleuchtete Kerze - Unaufrichtigkeit, komplizierte emotionale Beziehung

Das Boot gelangt zur anderen Bank - Du bekommst, was du willst.